คางุละ
หญิงสาวลึกลับ ผู้จิตใจดี แสนเงียบขรึม เธออยู่กับเซย์เมย์ตั้งแต่สูญเสีย ความทรงจำ มีสัมผัสที่เฉียบแหลม พลังจิตที่แข็งแกร่ง และอดีต ที่ยังไม่มีใครรู้
ร่มพิฆาต
กวัดแกว่งร่มในมือของเธอเพื่อปลดปล่อยพลังวิญญาณโจมตีศัตรู 1 เป้าหมาย สร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตี
Lv.2 - สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10%
Lv.3 - สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10%
Lv.4 - สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10%
Lv.5 - สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10%
อัญเชิญ-ปลา
อัญเชิญวิญญาณปลาทองออกมา (3 เทิร์น) ปลาทองจะมี HP 10% และพลังโจมตี 100% ของคางุระ (Cooldown: 3 เทิร์น)
Lv.2 - ปลาทองมี HP เพิ่มขึ้นเป็น 20%
Lv.3 - ปลาทองมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น 110%
Lv.4 - ปลาทองมี HP เพิ่มขึ้นเป็น 30%
Lv.5 - ปลาทองมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น 120%
อาคม-พายุ
ใช้อาคมมอบพลังแห่งพายุให้กับฝ่ายเรา 1 เป้าหมาย ทำให้ได้รับเทิร์นเพิ่ม 1 เทิร์นทันที และเพิ่มพลังโจมตีขึ้น 10% ในเทิร์นนั้น (Cooldown: 2 เทิร์น)
Lv.2 - สถานะ [พายุ] จะเพิ่มพลังโจมตีให้เป็น 15%
Lv.3 - สถานะ [พายุ] จะเพิ่มพลังโจมตีให้เป็น 20%
Lv.4 - สถานะ [พายุ] จะเพิ่มพลังโจมตีให้เป็น 25%
Lv.5 - สถานะ [พายุ] จะเพิ่มพลังโจมตีให้เป็น 30%
อาคม-ภูตผีเสื้อ
ใช้คาถาอัญเชิญฝูงผีเสื้อไปยังฝ่ายศัตรูทั้งหมด ลดการฟื้นฟูของเป้าหมายลง 30% (2 เทิร์น) มีโอกาส 10% ที่เป้าหมายจะติดสถานะหลับใหล (1 เทิร์น) (Cooldown: 2 เทิร์น)
Lv.2 - [ภูตผีเสื้อ-ลดการรักษา] ลดการฟื้นฟูของเป้าหมายลงเป็น 40%
Lv.3 - โอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะหลับใหลเพิ่มขึ้นเป็น 15%(+แม่นยำ)
Lv.4 - [ภูตผีเสื้อ-ลดการรักษา] ลดการฟื้นฟูของเป้าหมายลงเป็น 50%
Lv.5 - ระยะเวลาของ [ภูตผีเสื้อ-ลดการรักษา] เพิ่มขึ้นอีก 1 เทิร์น
อัญเชิญ-แดนคนตาย
ใช้ยันต์โจมตีศัตรู สร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตี
Lv.2 มีโอกาส 50%(+0%) ที่จะใช้ [ยันต์-สับสน]แก่เป้าหมาย ทำให้ศัตรูสร้างความเสียหายลดลง 20% ต่อเนื่อง 2เทิร์น
Lv.3 โอกาส[ยันต์-สับสน]เพิ่มขึ้น 100%(+0%)
Lv.4 [ยันต์-สับสน]จะทำให้ศัตรูสร้างความเสียหายลดลง 40%
Lv.5 สกิลสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 20%
อัญเชิญ-โคะโซ
อัญเชิญคาราคาสะ โคะโซ ที่มีไอปีศาจปกป้องฝ่ายเราทั้งหมด ทำให้ได้รับความเสียหายลดลง 20% (Cooldown: 3 เทิร์น)
Lv.2 - [คาราคาสะ โคะโซ] ทำให้ได้รับความเสียหายลดลงเป็น 25%
Lv.3 - [คาราคาสะ โคะโซ] ทำให้ได้รับความเสียหายลดลงเป็น 30%
Lv.4 - [คาราคาสะ โคะโซ] ทำให้ได้รับความเสียหายลดลงเป็น 35%
Lv.5 - ระยะเวลาของ [คาราคาสะ โคะโซ] เพิ่มขึ้นอีก 1 เทิร์น
อัญเชิญ-ต่อชีวิต
อัญเชิญวิญญาณคนตายเข้าสิงร่างพร้อมปกป้องเป้าหมาย (2 เทิร์น) หากเป้าหมายถูกกำจัดระหว่างเข้าสิง วิญญาณจะคงอยู่อีก 2 เทิร์น (Cooldown: 2 เทิร์น)
สกิลนี้ไม่สามารถเพิ่ม Lv. ได้
เพลิงจิ้งจอกสวรรค์
(ทักษะติดตัว) เมื่อคางุระถูกโจมตี มีโอกาส 12% ทำให้ฮาคุโซสุโจมตีกลับ ฮาคุโซสุจะปล่อยเพลิงจิ้งจอกสวรรค์โจมตีศัตรูทั้งหมด สร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตี
👉 Lv.2 - เมื่อถูกโจมตี [เพลิงจิ้งจอกสวรรค์] จะลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง 20% และสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 5% ของ HP ของเป้าหมาย
👉 Lv.3 - สกิลสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10%
👉 Lv.4 - [เพลิงจิ้งจอกสวรรค์] จะลดพลังป้องกันของเป้าหมายลงเป็น 40%
👉 Lv.5 - สกิลสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10%