ยาโอ บิคุนิ
จากการกินเนื้อของนางเงือกจึงทำให้กลายเป็นอมตะ นักทำนายผู้มี ความสามารถไม่ธรรมดา เธอเฝ้ารอคอยมาตลอดที่ป่าโฮโอกะ นักทำนายโชคชะตาจากความฝัน
แสงแห่งดวงดาว
ยาโอ บิคุนิ กวัดแกว่งคฑาเวทย์และรวบรวมพลังแห่งดวงดาวให้กลายเป็นนกแล้วยิงออกไป สร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตี
Lv.2 - สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5%
Lv.3 - สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5%
Lv.4 - สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5%
Lv.5 - สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 10%
คำสาปแห่งดวงดาว
ยาโอ บิคุนิ ใช้พลังแสงแห่งดวงดาวผนึกฝ่ายศัตรูทั้งหมด มีโอกาส 25%(+แม่นยำ) ที่จะทำให้สกิลติดตัวและสถานะมิตามะของเป้าหมายไม่ทำงาน (2 เทิร์น) (Cooldown: 2 เทิร์น)
Lv.2 - โอกาสปิดผนึกเพิ่มขึ้นเป็น 30%
Lv.3 - โอกาสปิดผนึกเพิ่มขึ้นเป็น 35%
Lv.4 - โอกาสปิดผนึกเพิ่มขึ้นเป็น 40%
Lv.5 - โอกาสปิดผนึกเพิ่มขึ้นเป็น 45%
หยั่งรู้
ยาโอ บิคุนิ เพิ่มพลังป้องกันให้กับฝ่ายเราทั้งหมด (2 เทิร์น) ฝ่ายเราที่ได้รับผลของสกิลนี้ เมื่อโจมตีติดคริติคอลจะมีโอกาส 30% ที่จะฟื้นฟู HP 10% (Cooldown: 2 เทิร์น)
Lv.2 - [เนตรทิพย์] เพิ่มการฟื้นฟู HP เป็น 15%
Lv.3 - [เนตรทิพย์] เพิ่มโอกาสฟื้นฟู HP ขึ้นเป็น 15%
Lv.4 - [เนตรทิพย์] เพิ่มการฟื้นฟู HP เป็น 20%
Lv.5 - [เนตรทิพย์] เพิ่มโอกาสฟื้นฟู HP ขึ้นเป็น 20%
ฝนดาวตก
ยาโอ บิคุนิ ยกวงอาคมในมือขึ้นมาแล้วปล่อยพลังแสงแห่งดวงดาวโจมตีฝ่ายศัตรูทั้งหมด สร้างความเสียหาย 112% ของพลังโจมตี มีโอกาส 40% ที่จะทำให้ HP สูงสุดของเป้าหมายลดลงอย่างต่อเนื่อง 20% (2 เทิร์น) (Cooldown: 2 เทิร์น)
Lv.2 - สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5%
Lv.3 - สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5%
Lv.4 - สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5%
Lv.5 - สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5%
ตราแห่งการเสี่ยงทาย-1
ยาโอ บิคุนิ ใช้ตราแห่งการเสี่ยงทายปกป้องเป้าหมาย 1 เทิร์น เป้าหมายที่ได้รับการปกป้องจะคืนชีพอีกครั้งเมื่อถูกกำจัด พร้อมฟื้นฟู HP 14% ของตัวเอง (Cooldown: 2 เทิร์น)
Lv.2 - [ตราแห่งการเสี่ยงทาย] ฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้นเป็น 16%
Lv.3 - [ตราแห่งการเสี่ยงทาย] ฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้นเป็น 18%
Lv.4 - [ตราแห่งการเสี่ยงทาย] ฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้นเป็น 20%
Lv.5 - ระยะเวลาของ [ตราแห่งการเสี่ยงทาย] เพิ่มขึ้นอีก 1 เทิร์น
ตราแห่งการเสี่ยงทาย-2
ยาโอ บิคุนิ ใช้ตราแห่งการเสี่ยงทายปกป้องเป้าหมาย 1 เทิร์น เป้าหมายที่ได้รับการปกป้อง เมื่อได้รับการโจมตีโดยตรง จะสะท้อนความเสียหายที่ได้รับกลับไป 50% โดยความเสียหายไม่สามารถสะสมได้ (Cooldown: 2 เทิร์น)
Lv.2 - [ตราแห่งการเสี่ยงทาย] เพิ่มอัตราการสะท้อนกลับขึ้นเป็น 60%
Lv.3 - [ตราแห่งการเสี่ยงทาย] เพิ่มอัตราการสะท้อนกลับขึ้นเป็น 70%
Lv.4 - [ตราแห่งการเสี่ยงทาย] เพิ่มอัตราการสะท้อนกลับขึ้นเป็น 80%
Lv.5 - ระยะเวลาของ [ตราแห่งการเสี่ยงทาย] เพิ่มขึ้นอีก 1 เทิร์น
ตราแห่งการเสี่ยงทาย-3
ยาโอ บิคุนิ ใช้ตราแห่งการเสี่ยงทายปกป้องเป้าหมาย 1 เทิร์น เป้าหมายที่ถูกปกป้องจะฟื้นฟู HP 15% ของความเสียหายที่ได้รับจากเทิร์นที่แล้ว โดยความเสียหายไม่สามารถสะสมได้ (Cooldown: 2 เทิร์น)
Lv.2 - [ตราแห่งการเสี่ยงทาย] ฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้นเป็น 20%
Lv.3 - [ตราแห่งการเสี่ยงทาย] ฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้นเป็น 25%
Lv.4 - [ตราแห่งการเสี่ยงทาย] ฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้นเป็น 30%
Lv.5 - ระยะเวลาของ [ตราแห่งการเสี่ยงทาย] เพิ่มขึ้นอีก 1 เทิร์น
ชำระล้าง
เมื่อถึงเทิร์นของยาโอ บิคุนิ คุจากุจะสุ่มลบล้างสถานะผิดปกติของฝ่ายเรา 1 เป้าหมาย
สกิลนี้ไม่สามารถเพิ่ม Lv. ได้